Domenii de aplicabilitate a CBCT-ului

Principala aplicabilitate a CBCT-ului și cea mai utilizată este funcția de măsurare utilizată în diverse (s-ar putea spune chiar infinite) planuri de secțiune, în funcție de localizarea zonei de interes studiate.

În funcție de complexitatea softului de prelucrare și vizualizare pe care îl folosește producătorul CBCT-ului putem vorbi apoi despre o diversitate de funcții de explorare a volumului achiziționat. Pentru stomatologie, una dintre cele mai importante este simularea de implanturi, iar în ceea ce privește analiza calitativă a diverselor zone aflate în interiorul volumului avem posibilitatea, cu ajutorul indicelui Hounsfield, să obținem informații și în acest sens.

Alte teme cercetate legate de valorile indicelui Hounsfield și CBCT la ora actuală, ar fi:

– Inserarea miniimplantelor în scop protetic;

– Relația dintre rolul mișcării ortodontice a dinților și modificarea densității rădăcinii și a osului trabecular înconjurător;

– Studiul scăderii densității osoase în jurul dinților supuși tratamentului ortodontic;

– Evaluarea demineralizării osului de transplant autolog în timp;

– Cuantificarea conținutului calciului prezent în coroanele dentare;

– Cuantificarea nivelului osos periodontal împrejurul dintelui și monitorizarea pierderilor osoase pe diferite direcții;

– Relația dintre densitatea osoasă și momentul maxim de inserare al implantului (maximum insertion torque);

– Evaluarea osului palatinal pentru aplicarea dispozitivelor de ancorare scheletală;

– Compararea între diverse volume de achiziție și posibilitatea detectării leziunilor osoase periapicale;

– Evaluarea mărimii deshiscentelor alveolare;

– Compararea imaginilor achiziționate cu voxel diferit în detectarea micilor cavități de resorbție osoasă;

– Măsurarea indicelui Hounsfield în leziunile periapicale tratate;

– Evaluarea pierderii osoase măsurată prin pierderea înălțimii osului alveolar;

– Detectarea eroziunilor articulației temporo-mandibulare;

– Studiul calității osului interforaminal;

– Acuratețea măsurătorilor cu CBCT-ul, pentru evaluarea defectelor periodontale;

– Detectarea leziunilor osoase interradiculare;

– Studiul influenței parametrilor de scanare, comparativ la diverse tipuri de CBCT;

– Detectarea canalelor osoase la simfiza mandibulară.